11
Društveno odgovorno ponašanje

Društveno odgovornim ponašanjem u skladu sa normama FSCTM certifikacije, obnavljamo prirodne resurse i prirodi vraćamo kvalitet koji nam je dala.

10
Kvalitetne različite vrste daske

Prizvodimo različite vrsta daske: sirovu, parenu i sušenu daska. Daska se proizvodi od kvalitetnog drveta bukve, u skladu sa FSCTM standardom.

12
Proizvodnja bio-goriva PELET

Proizvodimo visokokalorično bio-gorivo proizvedeno presovanjem piljevine i strugotina suhog drveta, 50% bukva i 50% jela/smrča.