O NAMA

FSC

Društvo Fl Wood d.o.o. Foča osnovano je 01.07.2011. godine, sa sjedištem u Foči, na lokaciji Brod na Drini, nekadašnja fabrika lesonit ploča u okviru holdinga Maglić. Osnovna djelatnost društva je proizvodnja rezane građe i proizvodnja peleta. Društvo od osnivanja ima stalnu tendeciju rasta proizvodnje i upošljavanja novih radnika. Proizvodni kapaciteti su:

– proizvodnja i prorez cca. 35.000 m3 trupaca na godišnjem nivou
– proizvodnja peleta cca. 15.000 tona godišnje
– instalirane sušare kapaciteta 2.200 m3

Društvo posjeduje i dvije komore za parenje drveta kapaciteta 120 m3.

Internacionalni partneri i certificirana proizvodnja

Kvalitetom naših proizvoda, zadovoljili smo stroge procedure i preduslove za kupnju, klijenata iz iz čitavog svijeta: Amerika, Kina, Jordan, Dubai, Slovenija, Rumunija, Italija …

Aktivnim učešćem na svjetskim sajmovima iz oblasti drvne industrije, svakodnevno nastojimo pratiti moderne tehnologije, trendove na tržištu i našu proizvodnju prilagoditi visokom zahtjevima na međunarodnom tržištu.

Proizvodnja je u skladu sa strogim ISO 9001 i FSCTM CoC certifikatima.